بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

ابوالجارود

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زیاد بن منذر کوفی مشهور به ابوالجارود، که برخی منابع نام او را ابن ابی‌زیاد کوفی نیز گزارش کرده‌اند از دانشمندان معاصر جعفر صادق، امام ششم شیعیان دوازده‌امامی بود. برخی منابع پسوند او را خراسانی نیز گزارش کرده‌اند. او احادیث بسیاری را از جعفر صادق نقل کرده و به نقل ابن‌ندیم تفسیری از قرآن از محمد باقر، امام پنجم شیعیان را روایت کرده است که به نام‌های تفسیر الباقر یا تفسیر ابوالجارود مشهور است. حاجی نوری، از رجالیون شیعه، وی را در نقل حدیث، موثق و معتبر و در آغاز شیعه دوازده‌امامی‌ گزارش کرده‌است که بعدها به مذهب زیدیه گرایش پیدا کرده است. ابن‌حجر، مولف سنی مذهب درباره او می‌نویسد: «ابوالجارود نابینای کوفی رافضی است». یحیی بن معین او را در نقل حدیث دروغگو شمرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، وی بعد از سال ۱۵۰ ه.ق درگذشته است.[۱]

پانویس

ارجاعات

منابع

  • اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «ابوالجارود». دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.