بدون پیوند
بدون رده
بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

جهنم

From اسلامیکال
Jump to navigation Jump to search

جهنم، مکان مجازات بدکاران پس از مرگ است. قرآن جهنم را به عنوان مکان عذاب روح و جسم به تصویر می‌کشد. قرآن گناهگاران را سوخت جهنم معرفی می‌کند. قرآن در مورد ابدی بودن جهنم ابهام دارد. از نام‌های مختلفی برای نامگذاری جهنم در قرآن استفاده شده و «جهنم» ۷۷ مرتبه در آن تکرار شده است.[۱]

ارجاعات

  1. McAuliffe 2001, p. 414.

منابع

  • McAuliffe, Jane Dammen, ed. (2002). Encyclopedia of the Qur'an. Vol. 2. Leiden-Boston: Brill.