بدون پیوند
بدون رده
بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

جاهلیت

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عصر جاهلیت برای اشاره به دوران بلافاصله قبل از ظهور اسلام در عربستان غربی-مرکزی دارد که از شاخصه‌های آن بی اطلاعی از حقایق ملکوتی است. با این حال معنای خاص آن در چارچوب مخاطبان قرآن عمدتاً برای اشاره به شرایط اخلاقی اشخاص و جامعه‌شان استفاده شده که در تقابل با مأموریت پیامبر اسلام بود. در قرآن اشاره به دوره تاریخی در کاربرد اصطلاح «جاهلیت» اولویت ثانویه را داراست (یا کلاً ممکن است اولویتی نداشته باشد). همچنین ممکن است که اشاره به افراد جاهل هم داشته باشد (کلی‌تر از کاربردهای فوق الذکر).[۱]

ارجاعات

منابع

  • McAuliffe, Jane Dammen, ed. (2001). Encyclopaedia of the Qur'an. Vol. 1. Leiden-Boston-Köln: Brill.