بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

جهاد

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جهاد، حکمی شرعی از فروع دین اسلام است که مسلمانان را ملزم به حضور در جبهه‌های نبرد نظامی می‌کند. حضور زنان و کودکان در جهاد الزامی نیست و کشتگان جهاد، شهید نامیده می‌شوند که اجرهای معنوی بسیاری برای آنان در منابع اسلامی گزارش شده است.

در اصطلاح

جهاد به عنوان یکی از رفتارهای اجتماعی سیاسی در اسلام قلمداد می‌شود که به هر نوع کوشش نظامی و غیرنظامی در جهت دعوت به اسلام صورت بگیرد، اطلاق می‌شود. در فرهنگ اسلامی، به هر جنگی عنوان جهاد داده نشده است و هدف از جهاد غیر از کشتار مخالفان، فتح سرزمین‌ها و کسب غنائم بلکه دفاع از عقاید و ارزش‌های توحیدی و انسانی عنوان شده‌اند.[۱]

قوانین جهاد در اسلام

مسلمانان در طول جهادها از قوانین چون ممنوعیت کشتن سالخوردگان، زنان، کودکان، قطع درختان، نابودی جانوران و… تبعیت می‌کنند. کشته شدگان از سپاه مسلمانان در جهادها، لقب شهید می‌گیرند که مقامی بالا در اسلام محسوب می‌شود.[۲]

پانویس

ارجاعات

منابع

  • گرجی، ابوالقاسم (۱۳۸۸). «مناسبات و روابط اجتماعی در اسلام». دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.