پیامبران در اسلام

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پیامبران در اسلام افرادی هستند که مسلمانان معتقدند از سوی خدا وحی دریافت کرده‌اند. از آنان با نام «نبی» و «رسول» در قرآن و دیگر متون دینی یاد شده است.

پیامبران در قرآن و روایات

این جدول با استناد به آیات قرآن تهیه شده است. روش استخراج به روش زیر است: کلیه پیامبران و رسولانی که نام آنها در جدول است با قرآن مقابله شده است و در هر مورد نصّ یا آیه مربوط که سمت‌های نبوت، رسالت یا امامت و کتاب، قوم یا شریعت به آنها منتسب شده، ذکر شده است. ممکن است پیامبر یا پیامبرانی از قلم افتاده باشند.

در همه مواردی که مورد بررسی قرار گرفته، به آیه‌ای که عیناً در قرآن آمده است ارجاع شده است و وجود نداشتن یک سمت (نبی، رسول یا امام) در جدول، لزوماً به معنی عدم وجود آن سمت در آن شخص یا احتمالاً در قرآن نیست.

نبی و رسول در قرآن
ر نام شخص نبی رسول امام کتاب قوم شریعت تعداد کاربرد[۱]
۱ آدم ۲۵
۲ ادریس نبی[۲] ۲
۳ نوح نبی[۳] رسول[۴] قوم نوح[۵] شریعت داشته است.[۶] ۴۳
۴ هود رسول[۷] عاد[۸] ۷
۵ صالح رسول[۹] ذِکر[۱۰] ثمود[۱۱] ۸
۶ ابراهیم نبی[۱۲] رسول[۱۳] امام[۱۴] صُحُف[۱۵] قوم ابراهیم[۱۶] شریعت داشته است.[۶] ۶۸
۷ لوط نبی[۳] رسول[۱۷] قوم لوط[۱۸] ۲۷
۸ اسماعیل نبی[۱۹] رسول[۱۹] ۱۲
۹ اسحاق نبی[۲۰] امام[۲۱] ۱۷
۱۰ یعقوب نبی[۲۰] امام[۲۱] ۱۶
۱۱ یوسف نبی[۳] مصر ۲۷
۱۲ ایوب نبی[۳] ۴
۱۳ شعیب رسول[۲۲] مدین[۲۳] ۱۱
۱۴ موسی نبی[۲۴] رسول[۲۴] تورات[۲۵] فرعون[۲۶] شریعت داشته است.[۶] ۱۳۶
۱۵ هارون نبی[۲۷] ۲۰
۱۶ ذوالکفل ۲
۱۷ داوود نبی[۳] زبور[۲۸] ۱۶
۱۸ سلیمان نبی[۳] ۱۷
۱۹ الیاس نبی[۳] رسول[۲۹] قوم الیاس[۳۰] ۲
۲۰ الیسع نبی[۳] ۲
۲۱ عزیر نبی[۳۱] ۱
۲۲ اسماعیل (صادق الوعد) نبی[۱۹] ۱
۲۳ یونس نبی[۳] رسول[۳۲] قوم یونس[۳۳] ۴
۲۴ زکریا نبی[۳] ۷
۲۵ یحیی نبی[۳۴] ۵
۲۶ عیسی نبی[۳۵] رسول[۳۶] انجیل[۳۷] بنی اسرائیل[۳۸] شریعت داشته است.[۶] ۳۳
۲۷ محمد نبی[۳۹] رسول[۳۹] قرآن[۴۰] همه مردم[۴۱] شریعت داشته است.[۶] ۵

حمدالله مستوفی در کتاب تاریخ گزیده، پس از تحقیق در منابع مختلف حدیثی و قرآنی؛ سی و یک پیامبر را گزارش می‌کند که به جهت ذکر صریح نامشان در قرآن، پیامبران اولوالعزم هستند.[۴۲]

فهرست پیامبران احتمالی اولوالعزم[۴۳]
ردیف نام ردیف نام ردیف نام ردیف نام
۱ آدم ۹ اسماعیل ۱۷ شعیب ۲۵ سلیمان
۲ شیث ۱۰ اسحاق ۱۸ موسی ۲۶ عزیر
۳ ادریس ۱۱ یعقوب ۱۹ هارون ۲۷ دانیال
۴ نوح ۱۲ یوسف ۲۰ یوشع ۲۸ ذی الکفل
۵ هود ۱۳ خضر ۲۱ الیاس ۲۹ یونس
۶ صالح ۱۴ ایوب ۲۲ الیسع ۳۰ عیسی
۷ ابراهیم ۱۵ یحیی ۲۳ اشموئیل ۳۱ محمد
۸ لوط ۱۶ زکریا ۲۴ داوود

پانویس

 1. «پیامبران در قرآن - ویکی فقه». wikifeqh.ir.
 2. قرآن ۱۹:۵۶
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ ۳٫۸ ۳٫۹ قرآن ۶:۸۹
 4. قرآن ۲۶:۱۰۷
 5. قرآن ۲۶:۱۰۵
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ قرآن ۴۲:۱۳
 7. قرآن ۲۶:۱۲۵
 8. قرآن ۷:۶۵
 9. قرآن ۲۶:۱۴۳
 10. قرآن ۵۴:۲۵
 11. قرآن ۷:۷۳
 12. قرآن ۱۹:۴۱
 13. قرآن ۹:۷۰
 14. قرآن ۲:۱۲۴
 15. قرآن ۸۷:۱۹
 16. قرآن ۲۲:۴۳
 17. قرآن ۲۶:۱۶۲
 18. قرآن ۲۶:۱۶۰
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ قرآن ۱۹:۵۴
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ قرآن ۱۹:۴۹
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ قرآن ۲۱:۷۳
 22. قرآن ۲۶:۱۷۸
 23. قرآن ۷:۸۵
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ قرآن ۱۹:۵۱
 25. قرآن ۵۳:۳۶
 26. قرآن ۴۳:۴۶
 27. قرآن ۱۹:۵۳
 28. قرآن ۱۷:۵۵
 29. قرآن ۳۷:۱۲۳
 30. قرآن ۳۷:۱۲۴
 31. قرآن ۹:۳۰
 32. قرآن ۳۷:۱۳۹
 33. قرآن ۱۰:۹۸
 34. قرآن ۳:۳۹
 35. قرآن ۱۹:۳۰
 36. قرآن ۴:۱۷۱
 37. قرآن ۵۷:۲۷
 38. قرآن ۶۱:۶
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ قرآن ۳۳:۴۰
 40. قرآن ۴۲:۷
 41. قرآن ۷:۱۵۸
 42. مستوفی، گزیده تاریخ، ۱۳.
 43. مستوفی، گزیده تاریخ، ۱۳.