بدون پیوند
بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

جزیه

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جزیه، مالیات سرانه اجباری است که از غیر مسلمانان، بخصوص اهل کتابی که تحت حاکمیت مسلمانان زندگی می‌کنند گرفته شود. پس از این که این افراد بر سر پرداخت جزیه با حاکمیت اسلامی به توافق رسیدند به آن‌ها اهل ذمه گفته می‌شود که معنای آن «افراد مورد محافظت» است. با این حال شواهد قرآنی مبنی بر سرانه بودن جزیه وجود ندارد و برخی معتقدند که سرانه بودن آن که بعداً در میان مسلمانان رواج یافت از سنت ساسانیان نشأت گرفته باشد. مسلمانان پس از فتح سرزمین‌ها ابتدا از همه افراد جزیه می‌گرفتند، بعد گرفتن آن را محدود به بالغین مذکر نمودند.[۱]

ارجاعات

  1. McAuliffe 2004, pp. 151–152.

منابع

  • McAuliffe, Jane Dammen, ed. (2004). Encyclopaedia of the Qur'an. Vol. 4. Leiden-Boston: Brill.