بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

روح

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

روح آنچیزیست که شخصیت را بدان منسوب می‌دانند. از قرن دوم/هشتم تا امروز، عمده مسلمانان براین باور بوده‌اند که هر انسان دارای روح است. عقاید در رابطه با طبیعت روح و رابطه‌اش با بدن دچار تغییراتی بوده است، گرچه که اکسر محققین مسلمان روح را به عنوان ماده چیز لطیفی متصور شده‌اند که درون بدن فیزیکی ساکن است.[۱]

الهی‌دانان، فیلسوفان و عارفان مسلمان، چندین آیه از آیات قرآن را در حمایت از وجود روح ذکر نموده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد که چنین قرائت‌هایی از روح بیشتر از ارسطو، نو-افلاطون‌گرایی و مسیحیت نشأت گرفته باشد تا قرآن.[۲]

ارجاعات

منابع

  • McAuliffe, Jane Dammen, ed. (2006). Encyclopaedia of the Qur'an. Vol. 5. Leiden-Boston: Brill.