بدون جعبه اطلاعات
بدون تصویر

علم رجال

From اسلامیکال
Jump to navigation Jump to search

علم رجال یا رجال الحدیث، علمی است که به بررسی اعتبار راویان حدیث می‌پردازد. در این علم به شناخت راویان حدیث در طول تاریخ پرداخته و گفته شده که در سایر مکاتب علمی و ادیان سابق چنین دانشی برای چنین غایتی وجود نداشته است.[۱]

تاریخچه

در ابتدا علم رجال حالت شفاهی داشت و به صورت سینه به سینه منتقل می‌شد، تا این که عده‌ای آنرا به مرور مکتوب کردند. اولین اشخاصی که فهرستی از رجال ارائه داد و شکل جدیدی به این علم بخشید شیخ طوسی بود.[۲]

منبع‌شناسی

اصول رجال رد نزد شیعیان پنج کتاب مشهور است:[۲]

  1. رجال برقی
  2. رجال نجاشی
  3. رجال کَشی
  4. رجال شیخ طوسی
  5. فهرست شیخ طوسی

پانویس

ارجاعات

منابع

  • غفاری، علی‌اکبر (۱۳۶۶). «علم رجال». کیهان اندیشه (۱۴).
  • باقری خرم دشتی، ناهید (۱۳۸۴). «علم رجال و کتابشناسی علم رجال». مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (۶۱).