اسلامیکال:مسابقه سال ۱۴۴۵ اسلامیکال/شرکت‌کنندگان

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیوه شرکت در مسابقه
برای افزودن نام خود، صفحه را در ویرایشگر متنی باز کنید و بعد از یک # امضاء بزنید.
راه دوم: کپی کردن این کد زیر نام پایین‌ترین شرکت‌کننده: # ~~~~

شرکت‌کنندگان

 1. Aboammar (بحث) ‏۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۱ (UTC) (نظر داور: «بدون مقاله شرکت داده شده در مسابقه»)
 2. بی نهایت (بحث) ‏۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۱۰ (UTC) (نظر داور: «4 امتیاز برای 4 مقاله»)
  1. توکل ✓
  2. توسل ✓
  3. عاشورا ✓
  4. اربعین ✓
 3. «شاهرودی/Shahroudi» (بحث) ‏۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۲ (UTC) (نظر داور: «16 امتیاز برای 16 مقاله»)
  1. ابوالطیب متنبی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  2. ابوالعاص ✓
  3. ابوالعالیه Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  4. نعمان بن صیفی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  5. ابوالعباس ضبی ✓
  6. بقی بن مخلد Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  7. ابوعبدالله معصومی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  8. ابوعبیده جراح Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  9. معمر بن مثنی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  10. ابوالعتاهیه ✓
  11. ابوالعلاء معری Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  12. ابن‌سینا ✓
  13. ابوعلی جبائی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  14. ابوعلی قالی ✓
  15. عباس موزون Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  16. ابوعمرو بن علاء Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  17. ابوعمرو شیبانی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  18. ابوغالب زراری Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  19. ابوغره Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  20. ابوالغوث منبجی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  21. ابوالفتوح اصفهانی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  22. ابوالفتوح رازی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  23. ابوفراس حمدانی ✓
  24. ابوالفرج اصفهانی ✓
  25. رضی‌الدین حلی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  26. ابوالفضل بیهقی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  27. ابوقبیس Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  28. ابوقتاده انصاری Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  29. ابوقحافه Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  30. ابوقره Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  31. ابوکبشه Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  32. ابوالکلام آزاد ✓
  33. ابولبابه ✓
  34. ابولهب ✓
  35. ام‌جمیل Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  36. ابوماهر شیرازی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  37. ابومحجن Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  38. ابومسلم خراسانی ✓
  39. ابومسلم خولانی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  40. ابوالمعالی جوینی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  41. ابوموسی اشعری Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  42. ابونصر فراهی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  43. ابونواس Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  44. ابونیزر Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  45. ابوالوفا بوزجانی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  46. ابن‌فاتک Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  47. ابوولاد حناط Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  48. ابوهارون مکفوف Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  49. ابوهاشم جعفری Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  50. ابوهریره ابار Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  51. ابوهریره Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  52. انس بن مالک Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  53. ابوهیثم انصاری Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  54. ابویوسف انصاری Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  55. ابی (وصی) Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  56. ابی بن خلف Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  57. ابی بن کعب Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  58. اتابکان آذربایجان Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  59. زنگیان Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  60. سلغریان Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  61. اتابکان لر کوچک ✓
  62. اتحاد عاقل و معقول ✓
  63. آخرت ✓
  64. آخرالزمان Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  65. آخوند Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  66. آخوند خراسانی ✓
  67. کفایة الاصول Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  68. نجف اشرف (مجله) Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  69. العلم (مجله) Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  70. درة النجف (مجله) Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  71. اخوت (مجله) Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  72. آدم بن حسین نخاس Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  73. آدم بن متوکل Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  74. آدم بن محمد قلانسی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  75. اثر وضعی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  76. حسین بن حسن مجتبی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  77. علی بن مغیره Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  78. اثیر بن عمرو بن هانی سلولی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  79. مفضل بن عمر ابهری Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  80. اجاره Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  81. اجتماع امر و نهی ✓
  82. عزلت Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  83. معاذ بن جبل Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  84. اجداد ثمانیه Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  85. اجرت المثل Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  86. اجرت المسمی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  87. اجل Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  88. اجماع Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  89. اجنادین Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  90. احبار Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  91. الاجازات Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  92. الاجازات (سید بن طاووس) Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  93. الاسناد المصفی Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  94. الاجازات (بحرالعلوم) Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
 4. اهلیجه (بحث) ‏۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۶ (UTC) (نظر داور: «بدون مقاله شرکت داده شده در مسابقه»)
 5. Saadaat (بحث) ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸ (UTC) (نظر داور: «بدون مقاله استاندارد»)
  1. پیامبران در اسلام Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
 6. سفیران (بحث) ‏۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC) (نظر داور: «بدون مقاله شرکت داده شده در مسابقه»)
 7. Esrafill2050 (بحث) ‏۱۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC) (نظر داور: «1 امتیاز برای 1 مقاله»)
  1. عبدالمطلب ✓
 8. آیات (بحث) ‏۲۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۱ (UTC) (نظر داور: «بدون مقاله شرکت داده شده در مسابقه»)
 9. Good person (بحث) ‏۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۰ (UTC) (نظر داور: «1 امتیاز برای 1 مقاله»)
  1. علی خامنه‌ای ✓
 10. Roshana (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۰ (UTC) (نظر داور: «5 امتیاز برای 5 مقاله»)
  1. تفسیر مجمع‌البیان ✓
  2. تفسیر کبیر ✓
  3. سوره انعام ✓
  4. بنیاد نهج‌البلاغه Х (تعداد کلمات کمتر از استاندارد)
  5. بحارالانوار ✓
  6. سوره انسان ✓